Cursusinhoud en lesmateriaal

Na aanmelding bij V.O.T. wordt eerst met de cursist een uitgebreid intakegesprek gevoerd. Vervolgens worden met een erkende Alfabetiseringstoets het taalniveau en de leerbaarheid van de cursist in beeld gebracht. Op basis van het intakegesprek en de Alfabetiseringstoets wordt een cursusadvies opgesteld dat met de cursist wordt besproken. Vervolgens tekent de cursist een overeenkomst met V.O.T. waarin de voorwaarden voor de cursus uiteen worden gezet.

De lessen worden gegeven door bevoegde NT2 docenten die ruime ervaring hebben met alfabetiseringslessen.

De cursus voor mensen die Alfa 0 startniveau hebben bestaat uit 3 fasen: Alfa A, Alfa B en Alfa C. Elke fase duurt gemiddeld 20 weken en wordt afgesloten met een toets. Cursisten die de toets succesvol afleggen gaan het volgende niveau volgen.

Gedurende de cursus worden de cursisten per fase 2 x getoetst om hun vorderingen te meten.

Vooropleiding en taalniveau

Deze cursus is geschikt voor mensen met een laag tot gemiddeld leervermogen, die geen opleiding hebben gevolgd of een opleiding hebben gevolgd die niet in Latijns alfabet is.